تکان دادن دانشگاه دانشگاه استعدادهای درخشان

تکان دادن: دانشگاه دانشگاه استعدادهای درخشان خبر دانشگاه

گت بلاگز اخبار پزشکی ساخت نای از شاهرگ جهت نخستین بار

جراحان فرانسوی موفق به ساخت نای از آئورت (شاهرگ) شدند. مهمترین کاربرد این مطالعه کمک به بیمارانی است که بخشی از نای خود را بر اثر سرطان یا سایر امراض از دست داد

ساخت نای از شاهرگ جهت نخستین بار

ساخت نای از شاهرگ جهت نخستین بار

عبارات مهم : محققان

جراحان فرانسوی موفق به ساخت نای از آئورت (شاهرگ) شدند. مهمترین کاربرد این مطالعه کمک به بیمارانی است که بخشی از نای خود را بر اثر سرطان یا سایر امراض از دست داده اند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، در این مطالعه محققان آئورت اهدا شده است از یک متوفی را به طول 10 سانتی متر جایگزین نای آسیب دیده بیمار 40 ساله کردند. آئورت بلندترین شریان بدن هست. نای بخشی لوله ای شکل در دستگاه تنفسی است که از انتهای حنجره شروع می شود و به نایژه ها ختم می شود. این عضو حدود 12 سانتی متر طول و 2 سانتی متر قطر دارد. وظیفه نای انتقال هوا به شش هاست.

دیواره های ضخیم آئورت به گونه ای طراحی شده است اند که در تمام طول عمر فشار حاصل از جریان خون را تحمل می کنند تا خون کافی وارد قلب شود و محققان فرانسوی این عضو را عالی ترین جایگزین جهت پیوند نای می دانند.

ساخت نای از شاهرگ جهت نخستین بار

در این مطالعه، محققان نای اهدا شده است را در دمای منفی 80 درجه سلسیوس منجمد کردند و دریافتند که حین فرآیند انجماد، بافت نیازی به دستکاری و اعمال رژیم دارویی خاص ندارد و سیستم ایمنی در صورت پیوند، عضو تازه را رد نمی کند.

درون بافت سالم نای، لایه ای محافظتی به نام اپیتلیوم وجود دارد که هوا را مرطوب می کند. همچنین این لایه از نفوذ عوامل خارجی و بیماریزا از دهان به ریه ها به وسیله مژک ها جلوگیری می کند. محققان در کمال تعجب دریافتند آئورت به کار گرفته شده است نیز حاوی این لایه محافظتی است.

جراحان فرانسوی موفق به ساخت نای از آئورت (شاهرگ) شدند. مهمترین کاربرد این مطالعه کمک به بیمارانی است که بخشی از نای خود را بر اثر سرطان یا سایر امراض از دست داد

مهمترین کاربرد این مطالعه کمک به بیمارانی است که بخشی از مجاری تنفسی خود را بر اثر سرطان یا سایر امراض از دست داده اند.

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz